logo wolontariatu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie zaprasza wolontariuszy do współpracy
Zapraszamy młodzież, studentów, bezrobotnych, osoby pracujące, a także emerytów i rencistów, jednym słowem wszystkich tych, którzy dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia chcieliby wspierać innych ludzi. Formy działań w ramach wolontariatu są bardzo różne. Możesz pomóc: dzieciom, osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym, pracownikom socjalnym lub innym pracownikom MOPS. Do czynności wykonywanych przez wolontariusza pracującego z dziećmi należy między innymi: pomoc w nauce, uczenie aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań dziecka. W przypadku pracy z osobą starszą, niepełnosprawną lub samotną należy między innymi: dotrzymywanie jej towarzystwa poprzez odwiedziny, rozmowy, wspólne wychodzenie na spacer, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wykonywaniu zakupów czy wyjściu do lekarza oraz pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów.
Z osobą zainteresowaną przeprowadzona zostanie rozmowa, po czym osoba ta zostanie przeszkolona i zapoznana z obowiązkami i prawami wolontariusza. Następnie między wolontariuszem, a Ośrodkiem zostanie zawarte porozumienie, określające zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń. Kolejny krok to już zapoznanie wolontariusza z osobą potrzebującą pomocy.
Po zakończeniu pracy istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych w MOPS. Dla studentów i absolwentów uczelni wolontariat stanowi szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego. Z kolei uczniom może ułatwić podjęcie decyzji dotyczącej wyboru dalszej ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Agnieszki Grzywacz , MOPS ul. Jagiełły 30; pokój nr 12, tel. 23 697 09 80 , w poniedziałek od 07:00 do 17:00 od wtorku do czwartku od 07.00 do 15.00 w piątek od 7:00 do 13:00 lub pisząc na adres e-mail: sekretariat@mopsdzialdowo.pl
Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do współpracy z nami.