PROGRAM Rodzina 3+
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin, które wychowują troje i więcej dzieci w naszym mieście został zainicjowany nowy projekt pod nazwą „ Rodzina 3+”. Celem jest podjęcie działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie naszego miasta Działdowa.
Jej posiadanie umożliwia członkom rodziny:
– 50% zniżki przy zakupie biletów płatnych imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Działdowie oraz 50% zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia,
– 50 % zniżki przy zakupie biletów na korzystanie ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz wstępu na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie,
– 50% zniżki dodatkowej opłaty za świadczenia przedszkoli miejskich w Działdowie, a także skorzystanie z systemu ulg oferowanych przez firmy przystępujące do Programu „ Rodzina 3+”
– do programu Rodzina 3+ przystąpiła firma P.P.H.U. LA COSTA Teresa Nowak, 13-200 Działdowo, ul. Jagiełły 15, która zadeklarowała zniżkę: duża pizza w cenie małej.
W skład rodziny wielodzietnej wchodzą rodzice lub opiekunowie wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub 24 lat , jeśli któreś z dzieci uczy się lub studiuje.
Przyznanie Karty nie jest uzależnione od dochodów w rodzinie. Nie jest istotne, czy dzieci wychowuje jeden, czy dwoje rodziców.
Zainteresowani wyrobieniem karty „Rodzina 3+” powinni zgłosić się. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie pok. Nr 10, I piętro.
Bliższe informacje na stronie: www.dzialdowo-mops.bip.net.pl
oraz www.dzialdowo.pl
Do wniosku o wydanie Karty RODZINA 3+ należy przedstawić następujące dokumenty:
– dokument tożsamości w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych,
– akt urodzenia dziecka – w przypadku dzieci do 6 lat,
– aktualne legitymacje szkolne, w przypadku dzieci szkolnych,
– aktualne legitymacje studenckie lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, w przypadku osób powyżej 18 roku życia,
– zdjęcia członków rodziny objętych Programem Rodzina 3+,
– postanowienie sądu lub umowa o ustanowieniu rodziny zastępczej.

 

Wniosek Rodzina 3+