MIejski Ośrodek Pomocy Społecznej
13-200 Działdowo
ul. Jagiełły 30

Telefon
(23) 697 21 78
(23) 697 09 80

Fax
(23) 697 09 81

E-mail
sekretariat@mopsdzialdowo.pl

NIP
571-10-40-746

REGON
002710409