Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
13-200 Działdowo
ul. Jagiełły 30
Telefon: (23) 697 21 78, (23) 697 09 80
Fax: (23) 697 09 81
E-mail: sekretariat@mopsdzialdowo.pl