Podprogram 2017 – efekty

Harmonogram wydawania żywności

I N F O R M A C J A           Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana od 8:00 do 11:00 w następujących dniach: A-J                          07.02.2019 K-R                         08.02.2019 S-Ż                    [...]

Warsztaty dietetyczne

Dnia 04.12.2018r. o godz. 0930-1030; 1100-1200 odbędą się warsztaty dietetyczne  UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW MOGĄ BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ TJ. DLA KTÓRYCH WYSTAWIONO SKIEROWANIA DO OTRZYMANIA POMOCY. Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in: * Poprawa umiejętności podejmowania właściwych [...]

Warsztaty kulinarne

W dniu 19.12.2018 o godzinie 8:00 i 9:30 w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie odbędą się warsztaty kulinarne "ŚNIADANIA KUCHNI FRANCUSKIEJ" Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in: Przedstawienie możliwości związanych z ekonomią kuchni domowej przy wykorzystaniu sezonowości, Tworzenie, poprzez praktyczne warsztaty, dań z [...]

Dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, [...]