Rekrutacja uczestników do II edycji projektu „Aktywne włączanie szansą na lepsze jutro” 2017/2018

Ogłoszenie o rekrutacji REGULAMIN FORMULARZ REKRUTACYJNY

Ścieżka reintegracji dla osób doświadczających przemocy domowej

Ścieżka reintegracji dla osób doświadczających przemocy domowej W dniach 18.01 – 20.01 2017 odbyły się Warsztaty Close - Open 24 h

„AKTYWNE WŁĄCZENIE SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie w związku z umową partnerską między Liderem Partnerstwa – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku oraz pozostałymi partnerami tj. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iłowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płośnicy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybnie w dniu 07.07.2016 roku przystąpił do realizacji projektu partnerskiego „AKTYWNE WŁĄCZENIE [...]