dobry start

„Dobry start”- 300 zł dla uczniów! Od 1 lipca 2018 r. można będzie składać wnioski na nowe świadczenie – „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci [...]

Autor |Czerwiec 19th, 2018|Aktualności|0 komentarzy

terminy wydawania żywności CARITAS

Autor |Listopad 9th, 2017|Aktualności|0 komentarzy

Informacja o terminie składania wniosków 500

Informacja o terminie składania wniosków 500+, zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny na okres 2017/2018 Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ , zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r. Komunikat w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z [...]

Autor |Lipiec 12th, 2017|Aktualności|0 komentarzy

Rekrutacja uczestników do II edycji projektu „Aktywne włączanie szansą na lepsze jutro” 2017/2018

Ogłoszenie o rekrutacji REGULAMIN FORMULARZ REKRUTACYJNY

Aktywny i bezpieczny senior

Autor |Luty 22nd, 2017|Aktualności|0 komentarzy

Ścieżka reintegracji dla osób doświadczających przemocy domowej

Ścieżka reintegracji dla osób doświadczających przemocy domowej W dniach 18.01 – 20.01 2017 odbyły się Warsztaty Close - Open 24 h

,, Dzieci najlepszym kapitałem rodziny. Wsparcie rodzin wieloproblemowych z terenu Działdowa”

Tutejszy Ośrodek realizuje projekt socjalny ,, Dzieci najlepszym kapitałem rodziny. Wsparcie rodzin wieloproblemowych z terenu Działdowa'' w okresie od 01.10.2016r. do 31.01.2017r. Na chwilę obecną odbyło się już część zajęć z psychologiem, warsztaty dietetyczne, warsztaty z gospodarowania budżetem domowym oraz warsztaty ze specjalistą Działu Świadczeń Rodzinnych. W projekcie przewidziane zostały jeszcze zajęcia z psychologiem, warsztaty [...]

Autor |Listopad 30th, 2016|Aktualności|0 komentarzy

Program 500+

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko [...]

Autor |Grudzień 21st, 2015|Aktualności|0 komentarzy

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci: - w wieku do ukończenia 18 roku życia, - w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, - bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących [...]

Autor |Grudzień 21st, 2015|Aktualności|0 komentarzy