„Dobry start”- 300 zł dla uczniów!

Od 1 lipca 2018 r. można będzie składać wnioski na nowe świadczenie – „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców. grafy Dobry Sart-05.(3006283_2350575)

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Od 1 lipca 2018 r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).

grafy Dobry Sart-03.(3006281_2350571)Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie ul. Jagiełły 32.

Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

 

 

Wszelkich informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie  pod nr tel.: 23-697-09-91 i 23-697-09-92  – zapraszamy do kontaktu

Przydatne linki:

Dobry Start krok po kroku

rozp_dobry_start